زنان و تحقیر


بار ها و بار ها در مورد اینکه زنهای ایرانی زیاد ارایش میکنند و به ظاهرشان خیلی اهمییت میدهند واین از اهمییت باطنی انها میکاهد مطلب خوانده ایم.
چند سال پیش شاید زنی با تحصیلات عالیه مثلا پزشک دندان پزشک لزومی به خود ارایی بیش از حد نمیدید. از انجا که سال به سال در فرهنگ و جامعه ما ارزش زن بیشتر به ظاهر بر میگردد تا به موقعیت اجتماعی تمام زنان خواه ناخواه ارزش های خود را مطابق خواسته روز برسی میکنند.
روز به روز بیشتر مد میشود که زنها مالکیت داشته باشند .مثل اشیا. تاریخ مصرف داشته باشند مثل لبنیات. روز به روز بار فشاری که در جامعه زنان ان را تحمل میکنند بیشتر میشود. و در نتیجه بار فشاری که به مردها میاورند برای تهیه ابزار چشم هم چشمی بیشتر میشود. سلیقه مرد ها که تفاوت کرده. دیگر هیکل کسی کمتر از انجلینا جولی و قیافه کسی کمتر از ( هرچی فکر کردم یادم نیامد ماشالله هنر پیشه ها وخواننده ها همه شون به مدد گریم ولباس از ظاهر ریبا برخوردارند. کافی است ته چهره ای داشته باشند زیبا به خاطر نیاوردم که نام ببرم.) شما بخوانید مثلا هدیه تهرانی یا مهناز افشار را قبول ندارند.
و این از بدترین ظلم هایی است که زن میرود. اینکه بیرون خانه باید مستور محجبه زیبایی باشد که از بقیه در داف ها کم نیارد. و توی خانه همان ابجی زبیده که اشپزی و بچه داری و نظافتچی گری اش خوب باشد و خاله خانباجی های فامیل مات و مبهوت به تماشای مربای انجیری که با مهارت تمام پخته شده بمانند. از طرفی وضغ اقتصادی جامعه به زن اجازه خانه نشینی و درامد نداشتن را نمیدهد. تا یک زن نباشی تحمل این همه فشار و داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس را درک نمیکنی.
یک روز خوب بیاد که زنها نه از روی ظاهر نه از روی جواهر نه از روی یخچال سایدبای ساید و تلوزیون فوق پیشرفته خانه شان سانتافه زیر پایشان که ملاک ازرش معنوی رفتار و منش و انسانیت ایشان باشد.
یک روز خوب بیاد که زنها برای خود و همجنسانشان تاریخ مصرف قرار ندهند.
یک روز خوب بیاد که از سریال های کره ای و ترکی بد ذاتی نیاموزند. یک روز خوب بیاد که حسادت خود را کنترل کنند و به جای ظاهر خوب داشتن خوش ذات باشند.

Advertisements