تفاوتها


یکی از تفاوتها اینه که وقتی مشکلی تو رابطه پیش میاد ما صبر میکنیم که اب ها از اسیاب بریزه یه کم بگذره بعد در مورد مشکل دعوا میکنیم.
روش اونور ابی این اقا اینه همون موقع که مشکل پیش امده با ارامش صحبت میکنه و میخواد از زیرش در نری و صحبت کنی و تا حل نشه ول کن معامله نیست.
خوب اره سیب زمینی که نیستیم بیشتر از دو ماه زیر یک سقف زندگی میکنیم طبعا سو تفاهم هم پیش میاد.
حل کردن مشکلاتش هم مثل سکس کردنش می مونه خوب بلده چی بگه چی کار کنه . فقط حیف که  اینقدر تحلیل میکنه و توضیح میده و توضیح میخواد  که کچل میکنه ادم را

Advertisements