در کوره را ه های زندگی


حقیقت اینه که ادم ها از خوب بودن ادم های دیگه خوشحال نمیشن. حقیقت اینه که ادم ها مشکلات زندگی خودشون را هم نمیتوانند حل کنند و دوست دارند به دیگران راه وچاه نشان بدهند.
وپشت این راه و چاه ها اما…… منظور نهفته شده. زنها به خصوص دوست دارند به سادگی زنهای دیگر را به نفهمی و به بی ارزشی محکوک کنند واین کلمات را پشت نصیحت ها و چاره اندیشی ها و راهنمایی ها پنهان میکنند.
لازم نیست به ادمی بگی که تو بی شعوری کافی است که زیر نصیحت ها این را القا کنی.
لازم نیست به ادمی بگی تو ساده لوحی میتوانی به سادگی خودت را در لباس خیر اندیش و عاقل جا بزنی و کلمات را طوری ردیف کنی که حس بی شعور بودن به ان ادم دست بدهد و تو چند لحظه در جلو خودت احساس موجه بودن وعاقل بودن بهت دست بده. وبعد هم که جواب گرفتی بگی دیدی من خیر و صلاحش را میخواستم و بیا دست من نمک نداره ببین با من چی کار کرد.
نه عزیز من بد ترین مردم کسانی هستند که میخواهند کمک تو بکنند وخیر وصلاح تو را حس میکنند بهتر از تو میدانند. این ادم ها هم از نظر روحی فشار های عدیده به تو وارد میکنند وهم در زندگی اجازه پیش رفت به تو را نمیدهند وفتی یک قدم ازشون جلو افتادی سعی دارند که تو را متوجه خطرات اطرافت بکنند.
هر ادمی نیاز به کمک دادشته باشه یا هم فکری یا مشورت شک نکنید خودش میاد به طرف شما و از شما نظرتان را میپرسه. در غیر این صورت نیازی به کمک شما نداره. تا کسی از شما کمک نخواست برای نصیحت کردن وکمک کردن وارد عمل نشین. هر کی کمک بخواد خودش میگه.

Advertisements