در انتهای 100 روز


اصلا جو گیر نشدم تمام مدت مصاحبه ریس جمهور نشستم نقاشی کردم و مطالب هنری خواندم. اصلا تلوزیون را هم روشن نکردم.

در عین حال نیم نگاهی هم داشتم به نت هایی که طرفداران احمدی نژاد در پلاس میزنند. معلوم بود جواب های منطقی وقانع کننده ای به خبر نگاران داده.  دوستان ریس جمهور سابق  جوش اورده بودند

Advertisements