اندک اندک


اندک اندک باید باور کنیم که روزهای طلایی وبلاگ نویسی گذشته و فیس بوک ادم هار ا تنبل کرده.
فیس بوکم دوباره هک شد. شاید برای اینکه فالوئر زیاد دارم و چیزی هم نمینویسم. من از فیس بوک ادم هاش خیلی وقته خسته ام.
اما در پلاس هستم.
و همچنان وبلاگ نویسی را دوست دارم روزانه نویسی را دوست دارم زیرا روزهای زندگی ام را ثبت میکنم.

Advertisements