بار دیگر پاییز بهار


روز نامه بهار توقیف شد.
دلیل این توقیف مقاله ای بود در مورد غدیر و اشاره به مطالبی مستند به قران. که در ان روایات شیعی زیر سوال رفته بود. روایاتی که به مرور زمان از ان کم و به ان اضافه شده و کم کم تبدیل به قصه و سرانجام افسانه شده. افسانه هایی که دیگر پایه و اساسی ندارد.و اصلت شیعه را زیر سوال می برد تا مروج ان باشد.
و این روزگار روزگار رواج قصه های بی سر وته و افسانه های تاریخ گذشته است.
_______________
بلاخره باران امد. و رسما سرد شد. باران همیشه زیباست.

Advertisements