روز های پر مهر مهر


روزهای مهر است پر مهر. روز های ابان در راه است. و مناسبت سیزده ابان. :)))
سیزده ابان چی بپوشیم .
درسی باید اموخت این است که روز گار همیشه یکسان نیست و عوض میشود . گاهی هم باعث خنده.
________
به اقا یاداوری میکنم. حواست هست روز های هانی مون را میگذرونی ها.
میگه نه بابا چی چی. هانی مون درپیشه فعلا امدیم عروس برون .

Advertisements