قبله عالم


امروز برنامه اوپرا را میدیدم بحث سر رابطه دختر های نوجوان با پسر ها بود. واینکه ایا باید سکس داشته باشند یانه. و به این نتیجه رسیدند که سکس داشتن قبل از سن قانونی درست نیست و در ودقع سو استفاده مرد ها از دختر های نوجوان است و دختر ها اشغال دونی نیستند.
دوست امریکایی من میگفت قبل از 18 سال دختر ها در امریکا باید باکره باشند و نمیشه باهاشون رابطه داشت و قانون خیلی جدی میگیره و مجازات داره.
حال اینکه اینجا دختر های پانزده شانزده ساله ما باکره نبودن را روشن فکری میدانند.
هیچ نظری در این باره ندارم. فقط مسنویسم در جامعه وقتی افراط تفریط باشه. درست ها به غلط و غلط ها به درست تبدیل میشه.
__________
امشب اوباما و روحانی دیدار دارند.
بیب……بیب
مواظب ناراحتی روحی وفوج سکته عرزشیها بالاترینیها رادیو تلوزیون های بیگانه. کانال های موشی موشی ایرانی ماهواره باشید. تحریمیم دارو نیست خرج دوا درمان زیاده. و البته تجار دلار.دار دسته ایل وتبار مریم رجوی هم روی لیست بالا.

Advertisements