از وبلاگ سیر ترشی متاهل


ادم ها نمیفهمندت
ترجمه ات میکنند
انهم به زبان خودشان.
اگر دوست دارید تو ی مسابقه وبلاگ نویسی رای بدهید به سیر ترشی متاهل رای بدهید. دوست دارد امسال هم شانسش را ازمایش کند.
من به دلیل فیلتر بودن سالهاست که نمیتوانم تو مسابقه شرکت کنم.
http://sirtorshimoteahel51.blogfa.com/post-630.aspx

Advertisements