روزگار فرتوت


پیر شدن و فرتوت شدن قسمتی از زندگی است. تقریبا وحشتناک ترین قسمت ان.
این که ادم های پیر میخواهن سر از همه چی در ارن واخرش هم نمیفهمنن چی به چیه خیلی درد ناکه.
امروز مامانم ناهار دوستاش را دعوت کرده بود.
حالا بگذریم که واقعا مواد غذایی به دلیل نوع طبخ دقیقا ضایع شده بودند.
اخرش هم من حسن قورمه سبزی اب پز شده و کته بی نمک بدون روغن مدل شمال کشور را درک نمی کنم. که دوست مامانم دستور پختنش را داده بود. ولی باور این که این ادم ها یک روزی اشپزی میکردند وحکما دستپختشون خوب بوده و مثل ما زندگی میکردند اینجوری خل نبوده اند واقعا سخته.
این روزها تلخم و بی حوصله . از ادم ها فقط انرژی های منفی شان را میگیرم.
امروز تولد دخترک هم بود. براش رز سفید گرفتم که دوست داره.

Advertisements