سای بابا


می گن در سای بابا قدرتی بود که میخواست دستهاش را تکان میداد و ابر ها را جا به جا میکرد.
جا به جا کردن ابرها به درد ادم ها نمیخورد و بعید هم به نظر ما می رسد. عادت کردیم چیزی را که نمیدانیم انکار میکنیم. موضوع خواستن و توانستن است. توانستن در تلاش نیتست در قدرت خواستن است. ادمی بتواند برسد به جایی که اراده کند و انجام شود. قدرت همین است.
و مثل هر فضیلت دیگری تمرین میخواهد.
بگذریم. امروز احساس سای بابا بودن بهم دست داد. بعد از ظهر دلم ابر خواست و باد و باران . و نوشتم. افتابی هم بود. حتی از بیرون که میامدم خیلی هم گرم بود.
دوساعت بعدش ابر شد رعد برق شد و باران. اولین باران شهریور زد.
یک بار دیگر هم همین اتفاق افتاد . نشستم و اینقدر در باره برف نوشتم در یک دی ماه هزار سال پیش . که اسمان گرفت و برف بارید.
دنیا پر از معجزه های کوچکی است که چشم انسان از دیدنشان عاجز است.
این پروسه را نمیتوانم توضیح دهم. مثل وقتی که دلت اش رشته میخواد و همسایه در میزند واش رشته نذری میاورد. شم تو از عمل همسایه اگاه است یا خواسته تو همسایه را به اش پختن وا میدارد. اینجور چیز ها را معمولا اتفاق میدانیم. این معجزات کوچک خواستن است. معمولا توضیحی ندارد. چون کسی به پروسه عمل اگاهی ندارد یا به حساب اتفاق میگذاردش یا انکارش میکند.
جهان جایی است که هر انچه طلب کنی را به سمتت روانه میکند.
به چیز های خوب فکر کن چیز های خوب بخواه. و جهان را از خواسته هایت محروم نکن. غول چراغ جادو نشسته و ارزو های تو را بر اورده میکند.
به نذر اعتقاد ندارم چون از تریدید میاید. قرار است برای انجام شدن چیزی باج بدهی. یعنی مرددی در بودن یا نبودنش.
نذر سیستمی را القا میکند که به انسان میاموزد در قبال هر کاری که میکند پاداشی باید بگیرد.
روزه میگیرد که به بهشت می رود. نماز میخواند در قبالش امرزیده شود . میبخشد اگر دنیا به او ببخشد. این سیستم دنیا را کلا مثل یک کاسب کار میبیند. سود و زیان.
با دنیا باید جور دیگری بر خورد داشت. جوری که نمیدانم چگونه است.

ببخشید گاهی جفت پا می پرم وسط اعتقاداتون.

Advertisements

یک دیدگاه برای ”سای بابا

  1. با شما موافقم. باید با دنیا جور دیگه ای برخورد داشت… باید ازش بخوای و هیچ رقمه کوتاه هم نیای
    اولی رو که به دست بیاری دلگرم می شی، خواستن و استقامت رو یاد می گیری… می ری واسه بعدیش و همینطور الی آخر
    همه چیز تو دنیا به قدرت خودت بستگی داره و به خواسته خودت…
    تو بخواه، اونم بهت می ده.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.