نذر


یک چیز عجیبی براتون بگم. من هر وقت برای هر کاری نذر کردم کار انجام نشد.
هیچ وقت دیگه برای مهمترین مسایل زندگیم نذر نمی کنم. مثلا پارسال که دخترک بیمار بود وعمل داشت من برای سلامتی اش دهنم به نذر باز نشد.
نمیدانم چرا امام ها برای من کار انجام نمیدهند شفیع نمیشوند ولی هر وقت از نیروی ادم ها برای دعا یا چیزی در همان حدود کمک خواستم خیلی زود مشکلم رفع شد.
دنیا برای من با حق حساب کار نمیکنه. این هم یک مدلشه. بی حق حساب کار میکنه.

Advertisements