تنها کشور چهار فصل در منظومه شمسی.


تنها کشور چهار فصل در منظومه شمسی
اگهی های سیمای ضرغامی.
کارکتر گوینده : انیمیشن یک خانم با روسری گل منگلی و دماغ عمل کرده !
من دیگه حرفی ندارم
__________
پارازیت ها کار مون را به سیمای ضرغامی کشونده. حالا تو امواج مکرو یو زنده زنده پخته میشیم به کنار قسمت بدتر این است که مرتب به ملیتمون شعورمون وجنسیتمون توهین میشه.

Advertisements