لهجه! کل های خواهر برادری


برادرم میگه خیلی ناراحته که به فارسی خوب مسلط نیست. دختره جواب میده که با اینکه مسلط نیست لهجه نداره. و برادر کوچیکم که بهتر فارسی بلده بیشتر لهجه داره.
به برادر کوچیکم میگیم خان دایی امسال 19 سالش شد.
خان دایی با لهجه ای مخلوط از ترکی و ارمنی و المانی که طرز معمول حرف زدنش است. می گه من که اصلا لهجه ندارم. خودمم نمی فهمم لهجه ام را. پسره میگه خان دایی شما اصلا لهجه نداری. موافقم.
دختره و پسره از خنده منفجر میشن.. من روم را میکنم اون ور. ولی عذاب وجدان میگیرم. خیلی بد خندیدیم بهش.
کل های خواهر برادری به کل های دایی خواهر زاده ای تبدیل میشه.
________
خان دایی موهاش به بلندی موهای منه ! یه کم کوتاهتر . افریقایی بافته. روش هم یک کلاه سفید میگذاره که از دور عین عمامه اخوند هاست. اصلا هم بی کلاه بیرون نمیره. والا با اون مویی که بافته چند هفته هم هست که روش گذشته نامرتب شده من هم بودم کلاه میگذاشتم. بچه برو موهات را باز کن کش ببند.
اما سکوت می کنم دخالت نمیکنم.

Advertisements