انرژی خورشیدی


اینقدر که هزینه برای دست یافتن به انرژی اتمی شد. (نیرو گاه و سایت هاو سانتریفوژها و تحریم) اگر خرج دست یافتن به انرژی خورشیدی شده بود الان برق مجانی بود صادر هم میکردیم. . از کشورهای متمدن هم به خاطر احترام به محیط زیست جای تحریم شدن جایزه نقدی هم میگرفتیم.

Advertisements