اشتغال زنان


دستتان درست. مطلب که مینویسید در باره زنان خواهشا اینقدر انچه را همه تکرار کرده اند تکرار نکنید. کلیشه ننویسد زنان تحت ستم ایران. 5بار هم توش ننویسید که از فمینیست ها بیزارید و فمینیست نیستید. حالا اگر مانیفست شان را خوانده اید یک چیزی وگرنه  چه لزومی داره درباره چیزی که اصلا نمیدانید چیست بنویسید
یک چیزی بنویسید که خواننده رغبت کند بخواند. طنز بنویسید. یکی به نعل بزنید یکی به میخ. نو اوری داشته باشید. محتوی یکی است . شما در چهار چوبی بهتر بیان کنید.
مطالعه کنید به روز باشید و این به روز بودن را چاشنی نوشته کنید.
مثلا از اینکه یک درصدی از زنانی که به روسپگری مشغولند متاهل هستند بنویسید. و نیز اینکه انتخاب روسپی گری به عنوان شغل دوم نیز رایج شده.
به هرحال همه حاضر نیستند که خواهر ارشادی گشت های ولگردی شوند. و زندگی هم خرج دارد.
فوق لیسانسی را میشناسم که شغل دوش همین است. دختر دانشجوی رشته فلسفه را میشناسم که در خانه ها نظافت میکند. شعر هم میگوید. بسیار زیبا.
اینجا ایران است کشوری در محاصره اقتصادی.

Advertisements