بزودی لهجه وزارت خانه ها عوض میشود.


ای کسانی که وبلاگ من را به زبان انگلیسی می خوانید. گوگل ترجمه را خراب میکند. متن نوشته فارسی با انچه شما میخوانید کاملا متفاوت است. به خصوص متن هایی که احساسات را منتقل میکنند. اصطلاحات زبان فارسی کاملا در متن ترجمه ای که شما میخوانید تفاوت دارد.
نوشته های من را فارسی بخوانید بهتر است.
___________
گاه شمار و بیگاه شمار.
هفته اخر و فردا اخرین روز کاری دولت است. شنبه روز دیگری است.
امید دارم به سیاست خارجی بهتری که وضعیت اقتصادی سر زمینمان را بهبود بخشد.
امید دارم به جمع شدن بنزین های الوده کننده هوا و سرطان زا.
امید دارم به قطع شدن پارازیت هایی که منجر به سقط جنین و سرطان میشود.
امید دارم به اختصاص یافتن ارز کافی برای دارو.
امید دارم به خوب شدن وضع اینترنت در ایران.
امید دارم به ایرانی دوباره شکوفا…..
____________
تمثل اینکه مد شده که این خواهر ارشادی ها را تو خیابان چادرشان را  از سرشان بر میدارند. و کتکشان میزندد.. سیمای ضرغامی هم در برنامه ماه عسل میخواد با این زنان مظلوم واقع شده مصاحبه ای  داشته باشه.
این خیلی معنی میده. اینکه صدا وسیما راست یا دروغ قبول کند که چادر به عنوان حجاب میتواند برای زنان مشکل امنیتی ایجاد کند.
جمع شدن گشت ارشاد در پیش است. یا سنگ انداختن جلوی پای دولت جدید!
من که تظلم این جماعت را باور نمیکنم. مظلوم نمایی ها و جلب ترحم های تهوع اور.

Advertisements