تصور کن.


این تصویر برای من جالب است.دلم میخواد نگاهش کنم. مزمره کنم حس ادم روی تاب را. اینهمه امنیت در این همه وحشت. این همه جسارت ؛
این شبیه زندگی است..در زندگی همه ما لحظاتی است که حسی اینچنینی را تجربه کرده ایم.
امکان سقوط و میل به ادامه.

تصویر را نگاه میکنم خودم را تجزیه و تحلیل میکنم. من میل به ترسیدن دارم ایا؟

عاقبت تصویر را میدانم. از تاب پیاده میشود و زمین را حس میکند.

دوست دارم از چیز های بیهوده بترسم.

این میل به بیهوده ترسیدن در من چه میکند؟

شاید هم دنبال تجربه کردن لذتی هستم که ادم روی تاب وقتی دوباره زمین را زیر پایش حس میکند  ، درک میکند.

 

north

Advertisements

یک دیدگاه برای ”تصور کن.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.