وبلاگستان زبان فارسی.


با تعطیل شدن گوگل ریدر لینک دانی گوگلی وبلاگها هم تعطیل شد. و وبلاگ نویسان محترم برای نجات دادن لینک دانیشون کاری انجام ندادند. وبلاگ نویسی به لینک دانی زنده است.
وقت ان رسیده که وبلاگ نویسان محترم یک ساعتی وقت بگذارن و به صورت دستی از روی فید خوانشان لینک دانیشون را زنده کنند. تا قدمی برای نجات وبلاگستان فارسی که هر کدام از ما عضوی از ان هستیم. بردارند.
می دانم وقت گیر است اما ارزشش را دارد. هر کار فرهنگی نیاز به حمایت دیگران دارد.

Advertisements