دلار 5 تومن 5 تومن میاد پایین! امروز خرید 3250 تومن ! فقط روز اول 200 تومن امد پایین . دلار دار های عزیز تا زوده بفروشین که هرجوری فکر کنید هم با توجه به اینکه ایران به زودی نفت به اورپا میفروشد البته این وسط روسیه هم حق دلالی میگیرد دلار پایین میاد. با توجه به عوض شدن ریس جمهور و احیا سازمان برنامه و تغییر سیاست های خارجی ایران خواه نا خواه ارزش ریال بالا میرود. دیشب میخواندم که بانک مرکزی به دلیل خرید و فروش های غیر قانونی و واریز نکردن وجوه به صندوق دولت اصلی ترین عامل نزول ارزش ریال بوده. سازمان بازرسی کشور دیروز اعلام کرده بود و خبر گزاری مهر هم نوشته بود. تصحیح اینهمه بی برنامگی به این زودی ها میسر نیست. به خصوص اشتباه واریز یارانه به صورت نقدی به حساب مردم. که فقط به دامن زدن تورم کمک کرده.

کاش یک روز کشور ما هم مثل ژاپن نرخ تورم منفی داشته باشد.

Advertisements