دیشب همه زیبا شده بودند.


دیشب با دوستان وبلاگ نویس جمع بودیم. در کافه پرسه. اعلام نتایج را همانجا شنیدیم. در عرض کمتر از 5 دقیقه کافه خالی شد و همه به سمت اجتماع مردم رفتند. همینکه خبر توی ذهن ها جا افتاد و به باور رسید همه صندلی ها را ترک کردند. دیشب رایمان را پس گرفتیم. یک سیستم را وادار کردیم برای اولین بار در طول سی وچند ساله حکومتش رای ها را با دقت بشمرد. به یک سیستم یاد دادیم رای هایمان و نظر هایمان را پی گیرم. بهای سنگینی پرداختیم و بهای سنگین تری پرداختند.
دیشب من اگر جای خیلی ها بودم دق مرگ شده بودم.
دیشب را هرگز فراموش نمی کنم. شبی که در زندگیم مسلما تکرار نمیشود. شب با دوستان بودن. شب اشک های شوق. دیشب همه زیبا شده بودند. شادی ادم ها را زیبا میکند.

Advertisements