حس زنانه


این حس زنانه یه کم سر در گمی میاره. 90 درصد اوقات درست عمل میکنه. تا حالا شه حس زنانه چیز های خوب را نوید بده.
حس زنانه وادارت میکنه که پیله دور خودت را محکمتر کنی کمتر اسیب ببینی شاید کارش اینه.
به حس زنانه نباید فرجه داد به کنکاش و تحقیق بپردازه. بعضی دانستن ها ادم را نابود میکنه.
این روزها احساسات زنانه ام چیز های خوبی بیان نمیکنند.
مثلا حس میکنم که کاندیدای که میخوام بهش رای بدم مار موز است. اما بهش رای میدم. به روحانی رای میدم.

Advertisements