جو گیر و شایعه ساز.


هیچ وقت دلم نخواسته به روحانی( اخوند ) رای بدم. به خاطر عمامه اش.
به خاتمی رای دادم ناطق نوری ریس جمهور نشه به رفسنجانی رای دادم احمدی نژاد ریس جمهور نشه. الان هم که عارف کنار رفته به روحانی رای میدم . جلیلی بالا نیاد.
در اصل روحانی ادم محبوبی نیست. در موقعیت فعلی قابل پذیرشه. این ریس جمهور منتخب من نیست اما رای میدهم تا از حقم استفاده کرده باشم. هرچند هر کاندیدای غیر از هم فکر های احمدی نژاد رای بیاورد اوضاع رو به بهبود میرود. حتی چوب خشک باشد ریس جمهور.
ان موقع هم چوب خشک جلوی هاشمی بود پیروز میشد. همان هاشمی که با ناز امد و با حسرت رفت.
سیاست است دیگر پدر و مادر ندارد. و مردم هستند دیگر دست دوستی تا اب به هیچکس نداده اند . به موقع تغییر نظر داده اند تغییر کرده اند. درستش هم همین است. مردم خواسته دارند. خواسته هایشان انجام نشود مخالف میشوند . یک پا فراتر از دشمن.
بازار شایعات هم داغ است. از بورسیه گرفتن پسر جلیلی از اسراییل تا تقلبی بودن دکترای روحانی. از ازبک بودن قالیباف تا رد صلاحیت مجدد فلان کاندیدا از طرف شورای نگهبان. از کلید تا رنگ بنفش.
به روحانی رای میدهم. با تمام این غرغر ها. زیرا که تقلب در انتخابات در جمهوری اسلامی ریشه در صدر انقلاب دار د. همان اری یا نه اولیه.
اما بعد این همه سال و گذشتن این همه عمر باید قبول کنیم که ایران جمهوری اسلامی است. و ارکانش رو به سقوط نیستند. محکمتر از این حرفها هستند. پس دست در دست هم میهن خویش را کنیم اباد. برای خودمان نه برای دیگران.
پای صندوق میرویم . رای میدهیم. به شورای شهر هم رای میدهیم. یکی از سکو های پرش برای ریاست جمهوری شهردار تهران بودن است . یکی از سکوی ها برای شهردار تهران شدن. عضو شورای شهر بودن در شهری دیگر است. پس بهتر است کسی را خودمان انتخاب کنیم برای اینده..

Advertisements