ای اکثریت خاموش فکری بکنید. عملی انجام دهید.


هر بچه ای میداند که انتخابات به مرحله دوم میکشد.
میشود که قالی باف و جلیلی به مرحله دوم بروند. ( رای جلیلی با توجه به مناظره اخری سر مذاکره های هسته ای خیلی ریزش داشت) اما طرفدار های جلیلی حتما رای میدهند.
اینجا که ما هستیم.

گسسته و بی تصمیم.

اینجا که عده ای اصلا شرکت نمیکنند نمیخواهند مسئولیت به عهده بگیرند یا میخواهند شناسنامه شان سفید بماند یا حال رفتن و شرکت کردن ندارند یا کسر شانشان است شرکت کنند. یا میگویند رای من تاثیری ندارد هرکس بخواهد انتخاب شود قبلا انتخاب شده. یا تحریم کرده اند تا  به روال تحریم انتخابات در سی واندی سال گذشته سراشیب سقوط را بهتر طی شود.

که موفق هم نبوده اند نه سراشیبی بود ونه سقوطی.  این دیگر مسلم است.
اما اصولگرا ها در انتخابات شرکت میکنند.

با همان تعداد اندکشان بالا میایند.

اقلیت منسجمی هستند که اکثریت خاکستری را پوشش میدهند. امان از این اکثریت خاکستری خاموش!

در انتخابات مجلس و بقیه انتخابات به خوبی نمایان است.
ای اکثریت خاموش و بی رای. فکری بکنید. عملی انجام دهید. از فریاد و شعار به خیابان ریختن و خونین شدن خیابانهای تهران به نتیجه نمیرسیم. راهپیمایی سکوت هم نتیجه نداد.

چه بسا طرفداران موسوی و کروبی قبل از انتخابات 88 یک دست شده بودند. به عبارتی شاهد فتنه نبودیم! دیدیم که رای دادنمان برایشان هزینه سنگینی داشت.

فتنه به معنی جنبش سبز نیست. فتنه صندوق هایی است که دستکاری میشود. همانطور که انقلاب مخملی مربوط به سپاه و اصولگرا ها بود برای کنار گذاشتن روحانیت.

Advertisements