اعتماد


گاهی فکر میکنم. ادم اگر به ادم ها اعتماد داشته باشه روزگار خیلی بهش اسانتر میگذره.

Advertisements