چگونه بازی باخته را برنده کنیم.


از هاشمی خواستند انصراف دهد تا رد صلاحیت نشود. با این حساب مشایی را هم رد صلاحیت کردند.
در واقع رد هاشمی باجی بود که برای حذف مشایی به دولت پرداخت شد.
جلیلی کاندیدای جناح تند رو در اذهان عمومی از همان محبوبیتی بهرمند است که احمدی نژاد سال 84 .
در این ماجرا چیزی که نجات یافت صندوق های رای ملت است. دکتر نخواهد گذاشت هیچ صندوقی مهندسی شود.
و به نظر میرسد با تعداد زیاد کاندیدا ها از جیب ملت انتخابات به مرحله دوم کشیده شود.
در میان میان کاندیدا هایی که به نفع دیگران کنار نمیروند فقط هزینه یک دور رای گیری را بر دوش ملت خواهند گذاشت.
هاشمی یک شخص نیست کادر است. یک سیستم و یک تیم. از همین تیم میتوان در جای دیگری هم بهره برد. بنا بر این حذف شذن هاشمی که تاکتیکی بود برای ارام کردن انتخابات نمی تواند بزرگترین مسئله و موجب ناراحتی ما باشد. قبلا نوشته بودم مهره های سوخته دیگر در بازی جای ندارند. بهتر است ما هم دست از قهرمان پرستی و قهرمان پروری برداریم.
در یک نظر خیلی سریع باید جناح مخالف سر یک کاندیدا به اجماع برسد و بقیه به نفع ایشان کنار بروند. در حرکت دوم ملتی که به هاشمی رای میدهند به کاندیدای مورد نظر رای بدهند. تا جلیلی در همان دور اول حذف شود.
در این گیر دار ایه یاس خواندن و شرکت نکردن در انتخابات بزرگترین ضربه ایست که به خود میزنیم.
____________________
ملت هم برای اعتراض به حذف هاشمی. در فیس بوک عکس پروفایل خود را تبدیل به کوسه کردند.
جنتی هم دلیل رد صلاحیت هاشمی را کبر سن اعلام کرده. وحال انکه خود از قبل از دوران دایناسور ها روی زمین زندگی میکرده. شایع است بزرگترین رقیب عشقی حضرت ادم همین جنتی بوده.
____________
حاشیه ها
دکتر صبح کله سحر خبر از له شدن مخالف خوانان داده. سنگریزه شدن حتی.
___________

Advertisements