هویت های ما


وقتی بیداری خواب های 24 ساعته را مینوشتم از یک خانم وبلاگ نویسی خیلی خوشم میامد. حال وهواش را خیلی دوست داشتم
دیشب بایک خانمی از دوستهام داشتیم چت میکردیم. یک سوالی کردم مجبور شد که یک جوابی بده که بهت زده شدم.
دوست من همان وبلاگ نویس مورد علاقه ام بود. یک ادم هاییی هر کاری کنی با ادم همراهند. نه من میدانستم اون کیه نه اون میدانست من کی هستم . خیلی خیلی هم با هم دوست بودیم.
از اینش خوشم امد که هر دومون ادم های کنکاش گر و جستجو کن و فضولی نبودیم در دو جای متفاوت کنار هم بودیم بی انکه بدانیم.

Advertisements