برو کنار بذار باد بیاد


خسته مثل فری گیت.
دم دمی مثل فری گیت. همان موقع که نفس های اخرش را میکشد.
پاتونو از رو سیم بردارین. نمیریم رای بدیم ها……
اصلا من به کاندیای رای میدم که شعارش اینتر نت ازاد وپر سرعت باشه.
کم نیستیم ما مردم نت نشین
اینقدرهستیم که ترس داشته باشیم

Advertisements