انتخابات انتخابات


یک عده هم هستند که میگن سال 88 خون ریخته شده و خیلی زشته که الان دوباره ایرانی ها انتخابات را دست مایه تفریح کردند. و باید اعتراض کنند اگر ناراضی هستند واگر راضی باشند ساندیس خورند اگر معترض باشند و اعتراض نکنند ترسو هستند
باید به عرض ان عده از هم وطنان خارج نشین برسانند وقتی وانت میاد از رومون رد میشه بلی می ترسیم از جانمان میترسیم و اگر انها نمی ترسند این گوی این میدان تشریف بیاورند جنگ پارتی زنی راه بندازند.
انتخابات انجام میشود. چه بخواهیم یا نخواهیم. یادمان نرود نتیجه تحریم سال 80 ریس جمهور شدن دکتر بود.
کلا خارج نشین ها هیچ وقت دلشان نمخواهد شوخی های ایرانی ها ویک لحظه شادی این مردم تحریم زده در محرومیت را ببیند. اگر به امدن هاشمی خوشحال شوند بی رگ وبی غیرت هستند.
یا همین راه روش دکتر با مشایی اگر تایید صلاحیت شود که امیدوارم نشود. یا تیم کارگزاران و اصلاح طلبان با هاشمی
بدون شک طرز فکر هاشمی با خاتمی و موسوی نزدیک تر است نا مشایی.

Advertisements