لیگ فتنه شروع شد


ساعت 5 و 58 دقیقه مشایی ثبت نام کرد. صلی علی محمد بهار به جنگل امد . ساعت 5 و 59 دقیقه اقای هاشمی رفسنجانی صلی علی محمد اکبر شاه به میدان امد.
در این گیر داد دوست پسر کاترین اشتون سعید جلیلی نیز کاندیدا شد. یک اس ام اس داد برا کاترین که به بابات بگو کاندیا شدم رضایت بده. بیام خونه تون.
در دقیقه نود اقای ولایتی هم ثبت نام کرد ولی این مخلباف عین این دهاتی ها ساعت سه رفت اسم نوشت.
یکی هم این وسط مدارکش کامل نبود نشوندنش کلاس اول. اقامحسن هم طبق معمول دسپاچه دیروز ثبت نام کرد بی کلاس.
با شرکت یار امام در انتخابات این انتخابات نیز به فتنه تبدیل شد. دلار هم پایین امد.
بزنه از تو صندوق مشایی دراد.

در این گیر دار یک عده هم جلو وزارت کشور جمع شده بودند شعار میدادن. علمدار نیامد. که معلوم نبود به کدام گروه وابسته اند. این بود گزارش اخرین روز ثبت نام مدرسه کاندیدا ها

 

 

Advertisements