جنسش رویال بوده.


اول کتاب کوه پنجم پالئو کولیو (امید وارم اسم کتاب را درست نوشته باشم) یک بعد از ظهر معمولی را به تصویر میکشد که ناگهان دشمنی حمله میکند. دو مرد به جایی پناه میبرند . در حالی که دلشان برای عادی زندگی کردن در همان نیم ساعت تنگ میشود . یکی شان میگوید : من ان خدایی را میپرستم که از همه قوی تر است.
اینجا باید بگوییم : من نیز.
اینکه انها چندین خدا داشتند را ببخشید عهد جاهلیت بوده. خوب اصلا گویا یکشون هم پیامبر بوده. اما نکته اش اینجاست که ادمی زاد دوست دارد حد اقل خدایی قدرتمند داشته باشد. یعنی قدرت را دوست دارد. مدیونید فکر کنید الان پست سیاسی میشود. چون نمیشود. مدتهاست که دیگر اینجور مطالب را نمی نویسم. واصلا نمیخواهم بنویسم که اگر قرار باشد انتخاباتی برگزار شود من به کاندیدای که قدرتش خاموش نشده رای میدهم. اینکه شما فکر کنید که ریس جمهور عوض شود و یک عده از حصر خانگی درایند و بر سر کار بیایند باید بگوییم که نه نمیشود. زمانی که انها بر سر قدرت بودند تمام شده. اصولا زمان قدرت داشتن در گیتی محدود است. بهتر است دلمان را به مهره های سوخته خوش نکنیم.
میخواستم در مورد زیبایی هایی بعضی از مخلوقات روی کره زمین بنویسم. انهایی که نگاهشان میکنی و از خودت میپرسی وای اینها را کدام خدا خلق کرده که اینگونه اند. جای کلمه زیبایی را با کلمات دیگر عوض کنید.
یا وقتی خدا سرنوشت اینها را رفم میزده چقدر سر حال بوده. چی زده بوده؟ چقدر جنسش خوب بوده. اصلا جنس رویال بوده.
________
ای احزاب سازمانها ،گروه ها، گروهک ها، کمپین ها به این ایرانی های بیچاره اجازه بدین هرکس خودش انتخاب کند برود رای بدهد یا ندهد. ایرانی ها که حق انتخاب ریس جمهور ندارند اقلا حق تصمیم گیری در مورد شرکت در انتخابات را داشته باشند.
اگر خواستین برین رای بدین به محسن اقتصاد پاچه خوار رای بدهید چی نوشتم به اقای رضایی رای بدهید گناه داره خوب یه بار ریس جمهور شه . همش 8 سال. . هشت سال ارزش داره که اینقدر شما بخیلید. ( میدانم دوره ریاست جمهوری 4 سال است اما مصلحت ایجاب میکند که برای اینکه کار ها روتین شود  سرنوشت رانت ها روشن شود.هر کی دوبار در عمرش ریس جمهور شه توجه داشته باشید دو بار نه بیشتر )
خانم مرعشی همان حاج خانم رفسنجانی خودمان گفته ((که اتفاقا مسعود بهنود وطن فروش  هم همان حرف را تکرار کرده و دراین گیر ودار اقای خاتمی هم خیلی نرم به شیوه خودش تلویحا به این نکته اشاره کرده.))
اقای رفسنجانی در انتخابات شرکت نمیکنند چون ظاهرا به وزارت کشور اعتماد ندارند در مورد شمارش ارا.
بگذریم بعضی ادم ها اینقدر خوشگلند که ادم میگوید اینها را کدام خدا خلق کرده. که ما را خلق نکرده.
تمرین : از جمله اخر روی 150 بار بنویسید و به جای کلمه خوشگل از کلمات دیگری استفاده کنید. مثل سیاس، زیرک ،ناقلا ،ساده و غیره

در خانه اگر کس است یک حرف بس است  سعدی

Advertisements