,شکلاتی نسکافه ای


واقعا با این وضع نت ادم چه جوری میتونه پست بنویسه.
کم کم زندگی بی ایترنت برامون عادی میشه… پای صدا وسیما میشینم صله ارحام میکنیم. دعوا های خانوادگی راه میاندزیم. خوب بلاخره یک کاری میکنیم.
امروز این وقت اضافه را بردم اریشگاه موهام را های لایت کردم بعد نزدیک یکسال.
موهای شکلاتی با های لایت نسکافه ای. رنگ امیزیم خوب شد. اصلا تبدیل به یک کافی شاپ شیک شدم.
بعد هم در اخر کار من که این همه دقت روی  توناژ و واریته و  چشمم های  حساس به رنگم.  به خدا اگر فرق رنگ عسلی ونسکافه ای و تنباکویی را فهمیده باشم.
در اخر هم اینکه نمیدانم چرا دختر های این مادر محجبه سخت گیر ها اینقدر قرتی اند. دختر من قرتی نیست.

ز

Advertisements