لباس زنانه


1_ داستان از اینجا ادامه یافت که یکی از اوباش و ارازل را در یکی از شهرستانها لباس زنانه تنش کردند و در شهر گرداندند. تا بدینوسیله او را تحقیر کنند و مجازات شود.
2_ دختری در یکی از متن نوشته بود : اینقدر دلم میخواهد یک روز که در اتوبوس نشسته ام یکی از این خانم هایی که باشگاه میروند و با وجود سن و سالشان صاف میایستند جای را بدهم و بگویم بفر مایید مادر جان شما بنشینید. خسته نشوید.
در سال 2013 میلادی و 92 شمسی هستیم. و هنوز زن بودن یک تحقیر به حساب میایید. معیار سنجیدن زنها سن وسال انهاست. هنوز گشت ارشاد میاید و زنها را به جرم نوع لباسشان جمع میکند. هر زنی در هر شرایطی باید منتظر باشد تا هر جا به نوعی تحقیر شود.
در کشوری که هر روز از گوشه کنارش امام زاده ای متولد میشود و مردم برای گرفتن حاجات خود به ان متوسل میشوند. چه انتظار دیگری باید داشت.؟
می توان انتظار داشت که کم کم دخترانشان را هم مثل اعراب بدوی زنده بگور کنند.
تعجب برانگیز اینجاست همین ادم ها از تمدن ایران و فرهنگ پارسی دفاع میکنند و حتی فارسی هم نمینویسند. پارسی مینویسند. زبان فارسیشان را با حروف لاتین تایپ میکنند. و دانستن تایپ فارس را وفارسی نوشتن را کسر شانشان میدانند.
و ادعای فرهنگ و مدنیت شان گوش جهانی را کر کرده.
چقدر زشت.

Advertisements

یک دیدگاه برای ”لباس زنانه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.