زور ……….


زور یعنی اینکه این وقت سال علاوه بر حساسیت سرما هم بخوری. تب کنی در حد تیم ملی.

Advertisements