ویبره


باشد که خداوند ایران را از روی ویبره بردارد بگذارد روی سایلنت.
بس نیست هنوز. ؟

Advertisements