بزرگترین بستنی دنیا.


امروز در توچال از بزرگترین بستنی دنیا برای ثبت و رکورد شکنی پرده برداری شد. فکر میکردم فردا قراره این کار انجام شه.
کار قشنگی بود. جمعیت زیادی هم استقبال کرده بودند. البته  که نرفته بودم دلم میخواست برم.  تاریخش عوض شده بود  در جریان نبودم. خیلی دلم میخواست برم.
این حرکات جمعی و پیوستن به کتاب رکورد های مردم دنیا خبر خوبیه. از یک نظر دیگه.!!اینکه من واقعا دلم میخواست برم.
یادمان باشد که تغییرات ریز ریز انجام میشود. اینکه ما دنیا و کتاب گینس را ادم به حساب اوردیم و تلاشی کردیم تا نامی در ان داشته باشیم واقعه مهمیه.  حتی اگر نشد من برم. تا حالا فقط موشکها مون را پرده برداری میکردیم.
برای همه عالم وادم خط و نشون میکشیدیم. این کار هاهم سرگرمی های بود که دشمنان داشتند و مال ادم بد ها بود.
این شیرینی شروع یک تغییر خوب در ادم به حساب اوردن بقیه مردم دنیا می تواند باشد. والا

من نرفتم دلم میخواست برم. یعنی حسرت به دل. امدیم و تو بقیه عمرم یک همچین اتفاقی را دیگه نتونستم شاهد باشم. هر روز که از این خبر ها نمیشه.

Advertisements