کلاه قرمزی.


از یک ساعت قبلش …. جا گرفتن بودن رو مبل . به جای زنبیل هم روسری گذاشته بودند.

Advertisements