زنهای بی انتخاب وطن . از گلشیفته تا ارمیا


زن که به دنیا بیایی در ایران که باشی باید بهایش را پرداخت کنی . زن که باشی انتخاب نداری.
شباهت بین گلشیفته فراهانی و ارمیا …..
این است که هردو متهم شدند. زن ایرانی که باشی متهمی . چه سینه ات را برهنه کنی چه موهایت را بپوشانی همیشه اشتباه کرده ای. همیشه کسانی هستند که پرونده ات را زیر و رو کنند و باید و نباید ها را افشا کنند.
شما متوجه این همه قضاوت های زشت برای زنان هم میهنتان هستید.
کاسه های داغتر از اش یا حسادت هاو قضاوتهای بی انتها. تا کی با این باید ونباید ها زن ایرانی را تحقیر میکنید.
یک نفر بیاید تعریف کند زن بودن چگونه است. زن باید چگونه باشد تا دهن ها بسته شود و قضاوتها مختل.
گلشی

Advertisements