همکاری مخابرات با عکدمی گوگوش برای برنده شدن ارمیا.


یکجا تو کامنتدونی ها خواندم که سپاه برای اینکه ارمیا که محجبه است رای بیاورد . بقیه شماره تلفن هایی را که برای رای گیری اعلام شده بود از ایران بسته بود. نوشته بود منبع هم موثق است.!!
همکاری سپاه با عکدمی گوگوش و خانم گوگوش.:))) بعضی ها دیگر اخرشن.

Advertisements