فیس بوک و گوگل پلاس.


یکی از مزیت های شبکه های اجتماعی زنده نگهداشتن رسوم ایرانی به شکل دو دستی است.
مسخره نمیکنم. الان شما مشکل از خودتونه که نیشتون باز شد.
از حاشیه ها که بگذریم میبینیم به مدد فیس بوک و گوگل پلاس دست هامون به هفت سین چیدن و عکس گرفتن باز شده. و میتوانیم سلیقه های متفاوتی را چیدن هفت سین ببینیم. از سفره های هنری و سفره های ساده کم خرج و سفره های تزیین شده تجملاتی و پر هزینه. به هرحال هرچه باشد هفت سین است.
همین عکس گرفتن و عکس گذاشتن باعث شد امسال من ظرفهای هفت سینم را عوض کنم و ظرفهای همیشگی را نگذارم تا عکسم با پار سال فرق داشته باشد. همین شد که مجبور شدم فکرم را به کار بندازم و رنگ بندی تازه ای را امتحان کنم.
خوبیش این است که سه نسل بعد داستان سفره هفت سین را گوش نمیکنند. هفت سین میچیننند. مثل ما که جشن مهر گان و جشن سده برامون شده اسم و قصه. اگر اونوقها هم فیس بوک بود الان هم جشن مهر گان میگرفتیم هم جشن سده.
هرچی گفتین به خودتون گفتین.

Advertisements