اکادمی گوگوش یا عکادمی گوگوش


سیبیل امد ونیامد داره . به امیر حسین سیبیل نیامد.
نه خدا را خوش میاد نه ما را ولی به عمل درمیاد. اخه خدا را خوش میامد امیر حسین خذف شه. حیف افسوس اسف اصلا.
بعد ندا بره بالا.
البته چون حجاب باید ماندگار باشه ارمیا اول میشه.
به هر حال ما به همه چی رای میدیم. الا صدای طرف.
امیدوارم اهنگهای امیر حسین را بشنوم .از طرفدار هاش خواهم بود. وطرفدار ارمیا به خاطر صداش نه حجابش.
چقدر هم که روز به روز خوشگل تر وخوش هیکل تر میشه.

Advertisements