پسته لال


امروز در مراسم خانه تکانی یک پسته لال پیدا کردم. تا عصر رو کابینت بود تا تکلیفش روشن شه
برای ثبت در تاریخ .

Advertisements