خدا رفته گان شما را بیامرزد. تنها جنتی است که نمی میرد.


چاوز به رحمت ایزدی پیوست. اما بر میگردد. وبا حضرت مهدی (عج) جهان را گستره عدل وعدالت میکند. 🙂
ریس جمهور کشورمان این روزها به اندازه احمد خاتمی و جنتی به تنهایی باعث دلشاد شدن و لبخندهمه میشود ماشاالله.
تنها جنتی است که نمیمیرد. و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
امریکای لاتین مردم خوش گذران و خوشحالی دارد. که همه از پیروان بسیج هستند.
فقط خدا کنه از تکنولوژی سمند سو استفاده نکنند.

امروز هم که عزای ملی بود به خاطرش. عزاداری مون هم که خوب. امشب مردم ایران جمیعا  نماز شب اول قبر هم براش میخوانند.

Advertisements