شباهت ها و باز هم شباهت ها.


هیچ تغییری ناگهانی رخ نمیدهد. اما از انجا که ما همیشه دنباله رو سیاست های تاریخ گذشته هستیم.منتظر تغییرات ناگهانی  هم هستیم. اسمان باز شود و روز خوب به سر زمین ما فرود اید.
از روز هایی که دولت چین سیاست درهای باز را به اجرا دراورد خیلی نمیگذرد. سیاست درهای باز باعث شد که چین کمونیست کم کم به جهان تولید حکومت کند. اولین اقدام چین استفاده از اگهی کوکا کولا بود. با یک اگهی شروع شد و به این رسید که الان می بینیم.
با مرگ رهبر سابق کره شمالی اکنون میتوانیم حرکات کوچک و جزیی در تغییر سیاست کره شمالی را ببینیم و دنبال کنیم. جهان در حال تغییر است. درست وقتی ما در  سر تلفظ ولضالین شک داریم.
دیروز خبری خواندم در مورد اولین عکسها در اینستو گرام از کره شمالی. شاید به نظر خبری بی اهمییت باشد ولی برای ما جای تامل بسیار دارد. کره شمالی هم به زودی سیاست های در های بسته خود را عوض میکند و ما دنبال ان هستیم که مانند کره شمالی سیاست درهای بسته را با موفقیت اجرا کنیم.
اولین پستی که در باره کره شمالی نوشتم نزدیک به 5 سال پیش بود . واز شباهت سیاست های ان دولت و سیاست های رهبری مجاهدین خلق بود که منجر به حذف شدن اکانتم در بالاترین شد.
امروز برای 5 سال اینده پیش بینی میکنم که کره شمالی تغییر سیاست خواهد داد و ما باز دنبال روش تاریخ گذشته انها هستیم. واین درست شباهت سیاست های ما با سیاست های منافقین خلق است که این روزها دیپلماسی خارجی خود را فعال کرده اند. وقتی ما به دنبال بحث های خانوادگی درمجلس دلشاد هستیم .

Advertisements