دست دلالان اجیل شب عید کوتاه


یک کمپینی هم شروع به کار کرده که اجیل عید نخریم. مثلا دست دلالها کوتاه شه.
من از این حرکت حمایت میکنم. اما اینکه دیگران حمایت کنند جای حرف دارد.
بیشتر مردم کشور ما در کنار بیقیه اشتغالاتشان به شغل دلالی هم مشغولند.

خیلی هم ابرومند. خوب کشور ما یک کشور تولید کننده نیست. از ابرومند ترین شغل ها واسطه گری که در اقتصاد هم نقش موثری دارد دلالی ماشین است. صنف ابرومندان نمایشگاه داران. که در بالا رفتن قیمت ماشین های وطنی از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکنند.
دلار میخریم و نگهمیداریم یا میفروشیم برای سود ان. البته کور شم من اگر یک دلار داشته باشم من نوعی. اینکه گران شدن دلار چقدرش به دست دلالان و به چه میزان از تحریم ها و سیاست گزاری ها بد شکل گرفته سوال جالبی است.
سیاست های دولت مردم را به دلالی ترغیب میکند بانک مرکزی باز پیش فورش سکه راه انداخته البته به تعداد محدود . یعنی مردم دلالی کنند سکه را از بانک بگیرند ودر بازار بفروشند.
اقتصاد دلالی در ایران روز به روز سود اور تر شده و  میشود. شغلی که هرگز ضرر ندارد . در هر رده از مردم جامعه که باشید یک دلالی کوچکی در کنار کارتان انجام میدهید. پولش هم حلال است.
اما اینکه مردمی که یکی از شغلهاشون دلالی است راضی باشند دست دلالان کوتاه شود بعید به نظر میرسد.

رطب خورده منع رطب کی کند.
عین تابلوی نقد فروش نسیه فروش مغازه های قدیم به جای ادم چاقه که نقد فروش اسم میشود نوشت عاقیت دلال. وبه جای ادم لاغر ونزاری که نسیه فروش نام دارد می توان نوشت عاقبت تولید کننده.
باور نکیند توی عید از اجیل  خریدن خبری نباشد. مردم ما هیچ همدردی با طبقه های نیازمند جامعه ندارند. اجیلشان را میخرند و برای هم رنگ جماعت شدن برای مهمان های خیلی خودمونی یا محترم میارن  که خودی هم نشان داده باشند و یا با خودشان میبرند در سفر های نوروزی رو میکنند.
اینکه فکر کنیم ملت هماهنگی هستیم تاریخ نشان داده که نیستیم تک روی را بیشتر دوست داریم.
حد اقل اجیل میگیرید اینقدر برای مردمی که کمپینی هرچند ظاهری برای نخریدن اجیل راه انداخته اند احترامکی قایل باشید شما که وبلاگ نویسید ادعای روشنفکری و انتگتتوال بودن را دارید در وبلاگتون این نا هماهنگی را ننویسد .

تک روی اصلا نشانه قدرتمند بودن نیست.

Advertisements