اکادمی گوگوش


در راستای اینکه من از اول خلقت انسان به هرکی رای دادم انتخاب نشده.
به غیر از اخرین دوره انتخابات مجلس در همه انتخاباتی که در کشور انجام شده از شورای شهر بگیر و تا انتخابات ریاست جمهوری به گواهی مهر های شناسنامه شرکت کردم. و فقط خاتمی ریس جمهور منتخبم بود اون هم از زیر دستم در رفته بود.
در اکادمی گوگوش ( منظور همان عاکادمی گوگوش هست ) هم به هرکی رای دادم انتخاب نشد.
در همین راستای بد شگونی و بی اقبالی رای من برای کاندیدای محترمم. شارژ میگیریم به مشایی یا حدادعادل در انتخابات بعدی رای بدهم.
اگر دوستان همت کنند و یک شناسنامه جعلی برام تهیه کنند. به هرد دوکاندای محترم رای میدهم.
ای کاش سال 88 هم به دکتر رای داده بودم. میدانستم ها ولی شک کردم.

Advertisements