ولنتاین.


خوب شد روز ولنتاین مد شد . کسانی هم هستند که همون یک روز یاد ادم میافتند.
خیلی ها هم اصلا یاد ادم نمیافتند.
امسال برای کسی مسیج ولنتاین ندادم. دلیلش را نمیدانم بیشتر انتظار داشتم تبریک ولنتاین بگیرم تا بفرستم.
حس میکنم ارتباطم با محیطم کم شده.

Advertisements