حق حسابهای زنانه.


کم کم کاملا متقاعد میشم که زنها برای زن به دنیا امدنشان باید به مرد ها حق حساب بدهند و لا غیر.
کار کردن در محیط های زنانه برای خانم ها راحت تر است. به سادگی که برای اینکه اگر کار فرما مرد باشد در بیشتر موارد خدمات مضاعف هم از شما میخواهد. نوعا این مدل است. خودم شاهد.
این جایی که ما میریم برای اب درمانی با دخترک یک استخر خصوصی است. تو این هفته هم مربی بدن سازی و هم مربی شنا عوض شدند. هفته قبل هم خانمی که انجا کار های اریشگاه را انجام میداد مجبور شد محلی را که استخر بهش اجاره داده بود خالی کنه.
از یکی دیگر از خانم هایی که انجا کار میکرد پرسیدم سیمین جون نکنه شما هم میخوای بری . گفت نه..
روز عید همین چند روز پیش خانم مربی بدن سازی عروسی دعوت داشته و مربی شنا هم پدرش بیمار بوده و یا حالا میخواسته بره مسافرت مرخصی خواسته از اول هفته. مدیر مجموعه که یک اقایی است بهشان گفته هرکی سه شنبه نیاد چهارشنبه تصفیه حساب میکنم بره خانه شان. !!
و خانم ها نیامده اند و روز چهار شنبه عذر دوتایی را خواسته. هر دوشون خانم های بسیار مهربانی بودند و مربی شنا تنها مربی شنایی بود که دیده بودم همراه با شاگردش توی اب میاد وشنا میکنه. معمولا مربی ها بیرون استخر میایستند و شنا تدریس میکنند.
حالا یک مربی شنایی امده که اصلا ژاکتش را هم در نمیاره.
مربی بدن سازی هم من اینجا ووخلیفه در بغداد.
تعداد خانم ها یی که دوست دارند در محیطی زنانه کار کنند زیاد است. و از همین علاقه سو استفاده میشود. بهتره به جای علاقه کلمه نیاز را به کار ببریم.
خدایا به مردان ما دیدی عطا کن که زن را به شکل انسان ببینند. نه به شکل عروسک نه به شکل کالای جنسی نه به شکل یک جنس نوع دوم که برای بودنش باید حق حساب بدهد. خدایا به مرد های هم وطن دید انسانی عطا کن. امین.

Advertisements