مزایده ریس جمهور


اگر ریس جمهورمون خودش را به مزایده بگذاره. اولین ریس جمهوری میشه که خودش را به مزایده گذاشته . اسمش میره تو کتاب رکورد های گیتس. :))

Advertisements