باران وصدای آدل


شب و باران و صدای آدل. وسیگاری سر فرصت. حس امنیت وقتی یک سر وگردن ازت بلند تره . از معدود مرد هایی که با کفش پاشنه بلند هم هم قدش نمی شم. شبیه پدرم. با همان موهای پر ؛ شب خوبی را میسازه. شبی مه یک سری اهنگ دیگه خاطره شد.
چشمت را باز میکنی و میبینی بچه ای که به دنیا اوردی ، تربیت کردی، مردی شده مبادی اداب. مودب و خوش تیپ. خستگی از تن ادم در میره.

Advertisements